این سیگار با طعمی بسیار عالی، لایت و منتول موجود می باشد. این برند توانسته جایگاه خوبی در بازار ایران برای خود باز کند و کالایی لست که بیشتر مصرف کنندگان بدنبال آن می باشند. این سیگار بعد از تحقیقات زیاد و بهبود تولید توسط کارشناسان ما انتخاب گردیده و مطلوب اکثریت مصرف کنندگان می باشد.