حدود دو دهه پیش شرکت سدید برج تهران فعالیت خود را در زمینه طراحی مهندسی و ساخت اماکن مسکونی، تجاری و اداری و پاره ای اوقات انجام امور پیمانکاری آغاز کرد. پروژه بزرگ 5000 واحدی فرهنگیان منطقه 4 آموزش پرورش تهران در کنار پارک پلیس،مجتمع 4 طبقه خیابان خواجه عبدالله انصاری و پروژه 40 واحدی پونک نمونه هایی از طرح های انجام شده توسط این شرکت بوده که با بهره گیری از نرم افزارها و تجهیزات پیشرفته روز به اجرا درآمده استپارس فرانوش امین


با توجه به اهمیت مواد و کالاهای مورد استفاده در فعالیتهای عمرانی و نقش آنها در ایمنی و رفاه کاربران نهایی و  به منظور تامین مواد و فراورده های اولیه و کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت اجرای پروژه ها در برنامه های راهبردی شرکت سدید برج تهران تصمیم گرفته شد تا تامین بخشی از مواد و ملزومات اولیه نیز در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس همگام با پیشرفت و ادامه فعالیت های این شرکت و برای تامین بخشی از مواد اولیه کاربردی در فرایندهای ساختمانی، تولید و تامین پوشش های الیافی ملینا آغاز شد. پوشش های الیافی ملینا که در گونه ها و رنگهای متفاوت و بافت های بیشمار تهیه می شود از الیاف طبیعی تشکیل شده اند که مزیت ویژه آنها راحتی کاربردشان  در تمامی سطوح داخلی و بیرونی ساختمان می باشد.با ادامه فعالیت های پیش گفته و به منظور ایجاد ارتباط مستقیم با سازندگان معتبر جهانی و داخلی شرکت پیشرو آرنوش دماوند نیز به عنوان شاخه بازرگانی قدم به عرصه کسب و کار نهاد تا  وظایف مربوط به تامین ملزومات اولیه به این شرکت سپرده شود.پارس فرانوش امین